MVKs coronareglement

MVKs coronareglement

Ja, det er jo ikke med vores gode vilje, at der nu igen er restriktioner på, hvordan vi skal dyrke vores sport – men det vigtigste er selvfølgelig vores medlemmers sikkerhed. Derfor er her en oversigt over vores corona-tiltag:

 • Hvis deltagere testes positiv for Covid-19, kontakt da omgående Henrik Jørgensen på 40983512 eller mail bestyrelsen@mvk.dk
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af kamp/træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
 • Vi stiller sprit til rådighed og sørger for, at vi spritter
 • Vi spritter bolde før hver træning
 • Ved aktiviteter med spillere på under 22 år, er forsamlingsforbuddet 50 personer
 • Ved aktiviteter med spillere over 21 år, er forsamlingsforbuddet 10 personer
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er vigtigt at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
 • Der åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, her gælder samme regler mht. Afstand og forsamlingsforbud
 • Mundbind bæres ved ankomst på træningsfaciliteten og indtil træningsstart og igen efter træning.
 • Medbring stor, fyldt drikkedunk
 • Tasker og drikkedunk placeres i hallen med god afstand sidemanden
 • Vi henviser til at forældre ikke kommer i hallen
 • Ved evt. spørgsmål, kontakt da Henrik Jørgensen, 40983512
 • Pas på jer selv og hinanden

Skriv et svar