Så er tiden snart kommet til vores årlige generalforsamling!

Mød op, - vi skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

 Indkaldelse generalforsamling 2018